Komposit

Komposit är vanligen ett material där olika fiber så som kol- och glasfiber sammanfogas med ett matrismaterial i form av epoxi, polyester eller liknande beroende på vilka egenskaper materialet ska ha. Kompositmaterial är känd för sin styrka kontra vikt och används idag inom många sektorer.

Det vi på KCS kan erbjuda inom detta område är nytillverkning av komponenter i komposit, formtillverkning, reparation och modifiering av befintliga delar.

Kontakta oss vid frågor eller förfrågan!